Na czym polega psychoterapia grupowa?

Trzeba przyznać, że specyfika psychoterapii grupowej polega na tym, że sesje odbywają się w grupie, czyli biorą w niej udział pacjenci (najczęściej nieznający się wcześniej) oraz terapeuta bądź terapeuci. To właśnie dzięki temu pacjenci mogą korzystać nie tylko z obserwacji i aktywności terapeutów, lecz także ze spostrzeżeń współuczestników. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący psychoterapii grupowej. Przeczytaj go koniecznie!
Psychoterapia grupowa – zasady
Zacznijmy od tego, że szczególnie ważne w grupie są zasady – wskazują na konieczność zachowania tajemnicy dotyczącej tożsamości uczestników grupy oraz treści rozmów w niej prowadzonych, kładą nacisk na stałe i aktywne uczestnictwo w sesjach i regulują kwestie płatności oraz kończenia terapii. Oczywiście część grupy – tzw. grupy zamknięte – działa w ściśle wyznaczonym czasie, od daty do daty, a skład grupy nie zmienia się. Natomiast inne – tzw. grupy otwarte lub półotwarte – pracują bez wyznaczonej daty kończącej istnienie grupy, a koleni uczestnicy zajmują miejsca opuszczone przez poprzedników.
Generalnie liczebność grup to na ogół kilka, kilkanaście osób. Poza tym istnieją także takie grupy, w których uczestniczy jednocześnie nawet kilkuset ludzi – są to jednak grupy bardzo krótkoterminowe, istniejące przez 1-2 sesje.
Kto szczególnie może skorzystać na psychoterapii grupowej
Generalnie rzecz ujmując psychoterapia grupowa ma charakter uniwersalny i proponuje się ją pacjentom z bardzo zróżnicowanymi trudnościami. Jednak badania pokazują, że ta forma terapii jest co najmniej równie skuteczna, co psychoterapia indywidualna. Dlatego z pewnością wszyscy ci, którzy doświadczają dyskomfortu wynikającego z nieudanych, niesatysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, mogą uznać grupę za szczególnie dobre miejsce do pracy nad sobą. Trzeba przyznać, że udział w psychoterapii grupowej to bardzo żywe doświadczenie, wzbudzające dużo uczuć związanych z tu i teraz funkcjonowania grupy. Oczywiście uczestnicy mogą obserwować siebie nie tylko przez pryzmat wypowiedzi terapeutów, lecz także, a może przede wszystkim, dzięki temu, co i jak mówią pozostali członkowie grupy.
Zdecydowanie udział w grupie warto polecić tym, którzy: nie są zadowoleni z tego, jak wyglądają ich więzi z bliskimi, chcą dowiedzieć się więcej o tym, jak są spostrzegani, doświadczają w życiu niechcianej powtarzalności w kontaktach, nie wiedzą, jak rozmawiać z innymi o swoich uczuciach, oczekiwaniach, potrzebach. Oczywiście, mimo, że grupy szczególnie polecane są tym, którzy swoje trudności wiążą z innymi ludźmi, to jednak z dwóch powodów przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu psychoterapii zawsze warto rozważyć możliwość udziału w grupie terapeutycznej.

Autor