Na czym polega terapia grupowa?

Trzeba przyznać, że terapia grupowa, podobnie jak indywidualna, ma na celu trwałe polepszenie funkcjonowania w różnych obszarach życia człowieka. Generalnie różnica polega na tym, że w grupie mamy kontakt z większą liczbą osób, które łączy ze sobą specyfika trudności, nad którą podejmują pracę. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący terapii grupowej. Przeczytaj go koniecznie!
Na czym polega terapia grupowa?
Zacznijmy od tego, że praca grupowa może mieć formę grupy wsparcia, w której członkowie świadczą sobie nawzajem empatyczne zrozumienie, wymieniają się informacjami, relacjonują własne doświadczenia związane z danym problemem, uczą się słuchania i akceptacji innych. Dlatego członkowie grup wsparcia zrzeszają się ze względu na jakąś wspólną, obciążającą psychicznie i społecznie cechę (np. niepełnosprawność lub poważna choroba). Poza tym dzięki grupie mają okazję do nawiązania kontaktów z osobami o podobnych trudnościach, co zmniejsza poczucie osamotnienia, wyobcowania i pomaga lepiej zrozumieć własną sytuację.
Praca grupowa, a rozwój osobisty
Generalnie rzecz ujmując praca grupowa może przebiegać też w formie grupy rozwoju osobistego, której celem jest poprawa funkcjonowania uczestników na poziomie interpersonalnym (czyli polepszenia jakości relacji z innymi ludźmi) oraz na poziomie problemów osobistych. Chodzi oto, że uczestnicy pracują np. nad kształtowaniem zachowań asertywnych, radzeniem sobie z lękiem społecznym (wstydem, nieśmiałością), przezwyciężeniem perfekcjonizmu. Poza tym członkowie grup rozwoju osobistego mają okazję do poszerzenia swojej świadomości i wiedzy co do tego, jak tworzą, inicjują i funkcjonują w relacjach z innymi ludźmi. Warto jednak wspomnieć o tym, że grupy terapeutyczne często nie mają ściśle określonego, jednego celu. Musisz wiedzieć, że kierunek zmiany wyznaczają sobie sami klienci. Natomiast metody działania grupy, stosowane techniki i interwencje podejmowane przez terapeutę określone są przez model teoretyczny w jakim pracuje. Oczywiście spotkania grupy terapeutycznej czasem przypominają swobodną rozmowę, dyskusję na ważne dla uczestników tematy. Jednak to, co różni je od zwykłego towarzyskiego spotkania, to skupienie na emocjach i przeżyciach uczestników, którzy dzielą się ze sobą trudnymi doświadczeniami życiowymi i związanymi z nimi uczuciami.
Jak przyjąć się do grupy?
Przede wszystkim przyjęcie do grupy zwykle jest poprzedzone indywidualną konsultacją z terapeutą, podczas którego obie strony mają okazję sprawdzić, czy ta forma pracy jest odpowiednia dla uczestnika. Dlatego każda osoba, która chce korzystać z jakiejś formy pracy grupowej, zapoznaje się i akceptuje normy, obowiązujące w grupie, którą będzie współtworzyła.

Autor