Psychoterapia grupowa - czy warto na nią iść?

Trzeba przyznać, że terapia grupowa może być zalecana jako główny sposób terapii w przypadkach, gdy problemy osoby zgłaszającej się do terapeuty, dotyczą trudności społecznych. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący terapii grupowej. Przeczytaj go koniecznie!
Działanie terapii grupowej!
Zacznijmy od tego, że terapia grupowa redukuje lęk społeczny i lęk przed dezaprobatą społeczną; stymuluje zainteresowanie sytuacjami społecznymi i relacjami interpersonalnymi; wzmacnia poczucie własnej skuteczności w sytuacjach społecznych i buduje pozytywną samoocenę. Jednak w niektórych przypadkach terapia grupowa może być zalecana także jednocześnie z terapią indywidualną. No cóż, w takiej sytuacji trzeba jednak uważać, aby trudne kwestie omawiać także na grupie, a nie wyłącznie na sesji indywidualnej. Oczywiście zdarza się także, że terapia grupowa jest zalecana po zakończeniu sesji indywidualnych. Zwykle jest to pomocne w sytuacjach, gdy do przerobienia pozostały jeszcze problemy, w których najbardziej pomocna będzie relacja z grupą i informacja zwrotna od członków grupy. Trzeba przyznać, że obecnie bardzo wiele osób korzysta z tego rodzaju pomocy terapeutycznej.
Czym jest terapia grupowa?
Generalnie rzecz ujmując terapia grupowa polega na leczeniu i pomocy w rozwiązywaniu problemów w grupie osób, które spotyka się systematycznie. Musisz wiedzieć, że prowadzona jest zazwyczaj przez jednego lub dwóch terapeutów. Zazwyczaj ta forma terapii polecana jest szczególnie osobom, które mają problemy w relacjach z innymi, w związkach, a także osobom cierpiącym na nieśmiałość, fobie społeczne, depresje, uzależnienia, zaburzenia osobowości oraz zaburzenia odżywiania, nerwice narządowe i bezsenność. Przede wszystkim uczestnictwo w terapii grupowej, dla niektórych osób może powodować mniejszy lęk niż terapia indywidualna, ma to szczególne znaczenie jeśli osoba ma problem z autorytetami. Poza tym terapia grupowa umożliwia jej uczestnikom ćwiczenie oraz obserwowanie interakcji społecznych, a dzięki temu jest możliwa zmiana zachowania. Musisz wiedzieć, że grupa jest również odpowiednikiem grupy rodzinnej, co umożliwia otrzymanie od osób będących w grupie wsparcia, emocji jakich nie dała rodzina.
Zastosowanie i cele terapii grupowej
Przede wszystkim uświadomienie sobie, jakie wzorce relacji z różnymi osobami w dzieciństwie przenosi się na obecne relacje. Poza tym ważne jest poznanie swoich mechanizmów funkcjonowania: myślenia, zachowania, przeżywania emocjonalnego oraz budowanie lepszej komunikacji i asertywnych komunikatów. Ponadto istotne jest uczenie się rozwiązywania sytuacji konfliktowych i ćwiczenie odpowiedzialności i świadomości wpływu na swoje życie.

Autor