Psychoterapia grupowa - na czym polega?

Trzeba przyznać, że psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. W związku z tym indywidualne trudności są widoczne i odczuwalne również w grupie terapeutycznej, w relacjach z uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącymi psychoterapeutami. Oczywiście mogą być w grupie przeżywane, a także poddawane refleksji i rozumieniu. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący psychoterapii grupowej. Przeczytaj go koniecznie!
Psychoterapia grupowa – na czym polega?
Zacznijmy od tego, że grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja uczeniu się przez doświadczenie, poznawaniu siebie, innych ludzi i naszych związków z nimi. Przede wszystkim stwarza warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego, jak budujemy z nimi relacje. Ponadto daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Musisz wiedzieć, że grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi. Warto wspomnieć o tym, że laboratorium Psychoedukacji oferuje psychoterapię grupową w zintegrowanym podejściu interpersonalnym, egzystencjalnym i psychodynamicznym. Chodzi oto, ze łączy perspektywę interpersonalną z perspektywą grupy jako całości. Poza tym prowadzone są grupy psychoterapeutyczne w trybie dwugodzinnych spotkań cotygodniowych i pięciodniowych intensywnych sesji wyjazdowych. Zwykle grupy cotygodniowe prowadzone są w godzinach przedpołudniowych i wieczornych.
Ponadto prowadzona jest psychoterapia grupowa krótkoterminowa (kilkumiesięczna), średnioterminowa (od dziesięciu miesięcy do półtora roku) oraz długoterminowa – trwającą dwa lub dwa i pół roku. Dodatkowo oferowane są również grupy półotwarte, które nie mają odgórnie wyznaczonego terminu zakończenia i w których każdy uczestniczy tak długo, jak potrzebuje (ale nie mniej niż pół roku). Natomiast gdy zwalnia się miejsce, do grupy dołącza nowa osoba. Poza tym są też grupy dla osób, które nie mają doświadczeń w psychoterapii grupowej i dla osób, które zdążyły już podjąć tego rodzaju pracę nad sobą.
Jak prowadzone są grupy w psychoterapii grupowej? Generalnie rzecz ujmując wszystkie grupy prowadzone są przez dwoje psychoterapeutów – specjalistów z zakresu psychoterapii grupowej, z których co najmniej jeden posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub jest w trakcie procesu certyfikacyjnego. Jednak z licznych badań nad psychoterapią wynika, że psychoterapia grupowa jest co najmniej równie skuteczna, jak psychoterapia indywidualna.

Autor