Psychoterapia grupowa - warto na nią iść?

Zwykle psychoterapia grupowa jest alternatywą dla psychoterapii indywidualnej. Przede wszystkim polega ona na systematycznym uczestnictwie w spotkaniach grupy pacjentów (klientów), której przewodzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący psychoterapii grupowej. Przeczytaj go koniecznie!
Różnica między psychoterapią grupową, a indywidualną
Zacznijmy od pytania czym różni się terapia w grupie od terapii indywidualnej, oprócz ilości uczestników podczas sesji psychoterapeutycznej? No cóż, odpowiedź jest niejednoznaczna – różnice tkwią zarówno w doborze nurtu psychoterapii grupowej, w regułach pracy z grupą, w dynamice procesu grupowego, w funkcjach psychoterapeuty grupowego, jak i w czynnikach leczących w grupie psychoterapeutycznej. Generalnie nie istnieje jeden określony styl pracy psychoterapeutów grupowych. Zwykle psychoterapię grupową poleca się szczególnie osobom, których problemy mają charakter społeczny, np. osoba cierpi na fobię społeczną albo ma po prostu trudności w komunikacji międzyludzkiej i porozumiewaniu się z innymi.
Skuteczność terapii grupowej
Przede wszystkim jedną z form leczenia nerwicy jest psychoterapia, która ma na celu rozwiązanie wewnętrznych konfliktów chorego i poznanie przyczyn jego zaburzeń. Musisz wiedzieć, że pomoc innych osób jest nie do przecenienia, szczególnie w trudnych momentach życiowych. Chodzi oto, że ludzie jako istoty społeczne potrzebują kontaktu z innymi osobami. Natomiast kiedy brakuje im wsparcia, ludzie popadają w apatię, pogarsza się ich stan i samopoczucie. Dlatego ludzie wykształcili wiele psychicznych mechanizmów pozwalających otwierać się na innych i udzielać innym pomocy. W związku z tym pracę w grupie stosuje się jako efektywną formę leczenia.
Zalety psychoterapii grupowej
Generalnie rzecz ujmując psychoterapia grupowa ma wiele zalet. Musisz wiedzieć, że leczenie oraz radzenie sobie z trudnymi sprawami bywa łatwiejsze, jeśli ma się wokół siebie innych ludzi. Dlatego psychoterapia grupowa jest ważnym elementem leczenia osób chorych psychicznie, po trudnych przejściach oraz ofiar przemocy. Zwykle grupy terapeutyczne mają określoną ilość uczestników, zwykle od 7 do 13. Jednak optymalną liczbą jest 9-11 osób w grupie. Generalnie w zależności od potrzeb oraz założeń terapii spotkania mogą odbywać się 1-2 razy w tygodniu. Natomiast jeżeli terapia prowadzona jest w szpitalu lub innym ośrodku, wtedy może odbywać się codziennie.
Rodzaje psychoterapii grupowej
Trzeba przyznać, że psychoterapia grupowa to dobra forma pracy w przypadku zaburzeń osobowości – dysfunkcje trwałych zachowań pacjenta jest trudno zniwelować.

Autor